0348-746 248CONTACT
Cart 0 Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy verklaring

 

WvD Zonwering heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van WvD Zonwering met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.zonwering.shopwww.rolluik-shop.nl en www.screen-shop.nl

Alle gegevens die door WvD Zonwering worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan WvD Zonwering geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U heeft nadrukkelijk het recht op inzage in de door u verstrekte persoonsgegevens.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door WvD Zonwering is het op maat kunnen leveren van de door onze bezoekers bestelde raamdecoratie.

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres kan eventueel ook worden gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email e.d.).

Onze sites kunnen links bevatten naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de WvD Zonwering behoren.

In uitzonderingsgevallen deelt WvD Zonwering informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan Uw wensen te kunnen voldoen. Wij zullen eerst toestemming aan u vragen voordat uw persoonsgegevens aan een partner worden verstrekt.

WvD Zonwering gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. WvD Zonwering gebruikt een beveiligde SSl-verbinding tijdens het bestelproces en contactformulieren

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e- mail)nieuwsbrief te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; 

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

W. van Domselaar
0348-746 248